S-a lansat programul de selectare a drumurilor locale pentru reparație, anul 2020

    Cu privire la selectarea străzilor pentru reparație în anul 2020 în cadrul Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor.

Anunț!

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizii

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță angajaţilor Primăriei comunei Cucuruzeni,, “Cu privire la propunerea membrilor  Biroului electoral al secției de votare” Publicat: 16.12.2018 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Cucuruzeni inițiază începînd cu data de 16.12.2018 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Cucuruzeni […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

Autoritatea Publică Cucuruzeni, funcționarii publici din cadrul primăriei Cucuruzeni, începând cu data de 19 noiembrie 2018, propun consultarea publică a proiectelor de decizie. Proiectele de decizie, notele informative și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectelor de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială http://cucuruzeni.comuna.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. […]