Organigrama

Primăria este structura funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale. Conform statelor de personal, sînt aprobate 4 unităţi de funcţionari publici, inclusiv:

Secretar 1

Contabil-şef 1

Specialist pentru reglementarea regimului funciar 1

Specialist pentru percepere fiscală 1

Contabil 1

Paznici – 3

Lucrător tehnic – 1