Componenţa consiliului

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în sat sunt: Consiliul Local Cucuruzeni- ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local şi primarul- ca autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a Consiliului Local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Atribuţiile acestora sunt prevăzute de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”. Autorităţile administraţiei publice locale funcţionează în sediul primăriei satului Cucuruzeni

Componenţa consiliului constituit din data 13 noiembrie 2019 este următoarea:

  • Partidul Popular Șor- 7 consilieri.
  • Partidul ACUM- 2 consilieri;
  • Partidul Socialiștilor din Moldova- 1 consilieri
  • Partidul Democrat din Moldova -1 consilier