Aşezarea geografică

Comuna Cucuruzeni se află la 47°49’30” altitudine Nordică şi 28°72’60” latitudine Estică la o distanţă de17 km de la Orhei  şi  62 km de la Chişinău. Cel mai apropiat traseu auto este drumul internaţional M2 Chişinău – Cernăuţi, care se află la o distanţă de numai 8 km.

Satul se află în triunghiul satelor Ciocîlteni-Chiştelniţa-Chiperceni, în regiune de cîmpie şi mici coline, spre nord de capitala republicii are o suprafaţă totală de 37.49 kilometri pătraţi, fiind cuprinsă într-un perimetru de 33.95 km. Din componenţa comunei fac parte 2 localităţi: Ocniţa-RăzeşiCucuruzeni.

Satul Cucuruzeni este atestat la 7 mai 1637 și este aşezat în zona de centru a Republicii Moldova.

Clima este preponderent continental-moderată, cu influenţe de tranziţie spre cea temperat continentală, în ultimele decenii având parte de mai puţine ploi. Totuşi, asupra caracteristicilor climei din această micro-zonă o influenţă sporită o au pădurile din împrejurimi, care sporesc simţitor gradul de umiditate al aerului atmosferic. Ca o consecinţă a încălzirii globale a vremii, iernile au pierdut mult din asprimea de altă dată, temperaturile medii situându-se în jurul valorilor de 9-10°C, fapt ce favorizează derularea activităţilor în aer liber o perioadă mai îndelungată a anului. Clima se caracterizeaza printr-o clima temperata continentala, cu iarna blinda si scurta (temperaturile medii a lunii ianuarie: -3 -5 C), vara calda si lunga. (temperaturile medii a lunii iulie +20 +22 C) cu o cantitate relativ mica de precipitatii.

În comuna Cucuruzeni sunt 828 gospodării şi o populaţie de 1892 de oameni. Fondul locativ de care dispune localitatea este de 54,7 mii mp. În localiate sunt 238 fîntîni mină, 4 fîntîni arteziene, un gimnaziu, o grădiniţă de copii, un centru de Sănătate, o casă de cultură, o bibliotecă publică, un oficiu poştal, 7 magazine și un stadion ..

Apa din fântânile-mină este folosită în special ca apă potabilă, iar cea din fântânile arteziene – ca şi apă tehnică. Fântânile arteziene asigură cu apă circa 45% din populaţia satului şi toate instituţiile de menire socială din teritoriu.

Comuna Cucuruzeni  se întinde pe o suprafaţă de 3743 ha, inclusiv:

·      Teren arabil – 3121 ha;

·      Vii – 26 ha;

·      Livezi – 258 ha;

·      Păşuni – 674 ha.

Bonitatea medie a terenurilor agricole constituie 52 grade